Marma i korthet
 Marmas (vitala punkter) är en mycket viktig del av ayurvediska anatomin och kirurgi.  Marma Punkten definieras som en anatomisk plats där hud, vener, artärer, senor, ben och leder träffas. Det finns 107 Marma punkter i hela kroppen. Varje punkt har sin egen intelligens och medvetande, som koordinerar med kropp och själ. Denna uråldriga form av behandling som går tillbaka till mellan 1500 - 1200 f.Kr. innebär att använda fingrarna för att stimulera Marma punkter som därigenom främjar fysisk och psykisk rehabilitering. Som med akupunktur,  motsvarar dessa punkter  inre organ och system i kroppen som reagerar på manuell stimulering.
 
 
Vad är Marma?
Marma finns  i hela kroppen. Ordet Marma kommer från sanskrit ursprung mru eller marr. Sanskrit fras, Marayate Iti Marmani, innebär att det finns risk för dödsfall eller allvarliga hälsoskador efter tillfogande till dessa platser och därmed dessa områden kallas Marma.
 
Marma är också tänkt att vara en sanskrit ord som betyder dold eller hemlig. Per definition är en Marma punkt en tidpunkt på kroppen där två eller flera typer av vävnad möts, såsom muskler, nerver, ligament, ben eller leder.
 
Vad är Marma punkter?
Det finns totalt 107 Marma i kroppen. I tamilska traditioner de 108 Marma punkter, och i Kalari tradition finns 365 Marma punkter. Punkterna kartlades i detalj århundraden sedan i Sushruta Samhita, en klassisk ayurvedisk text. Större Marma punkter motsvarar de sju chakran eller energicentra i kroppen, medan mindre punkter stråla ut längs bålen och lemmar. Punkter täcker både fram- och baksidan kroppen, inklusive 22 på de nedre extremiteterna, 22 på armarna 12 på bröstet och magen, 14 på ryggen, och 37 på huvudet och halsen. (Sinnet anses vara den 108: e Marma.) Alla har sina Sanskrit namn som Sushruta, en av grundarna av ayurvedisk medicin la till.
 
Den mänskliga kroppen, är som en maskin  som behöver service för att fungera normalt. Den hinduiska sjukvårdssystemet använder Marma massage som en rutinmässig del av deras förebyggande medicin. En professionell terapeut isolerar Marma punkter och rengör dem genom att öka blodflödet till den drabbade delen av neuro-muskulära korsning. De syftar också till att tona omgivande muskler.
Marma In Brief
The Marmas (vital points) are a very important part of Ayurvedic anatomy and surgery. A Marma point is defined as an anatomical site where flesh, veins, arteries, tendons, bones and joints meet up. There are 107 Marma points throughout the body. Each point has it’s own intelligence and consciousness, which co-ordinate with the mind and body. This ancient form of treatment dating back to between 1500 — 1200 BC involves using the fingers to stimulate the Marma points thereby promoting physical and mental rehabilitation. As with Acupuncture, these points correspond to internal organs and systems of the body which react to manual stimulation.
 
 
What is Marma?
Marma are certain vital areas of the body. The word marma comes from Sanskrit origin mru or marr. The Sanskrit phrase, Marayate Iti Marmani, means there is likelihood of death or serious damage to health after infliction to these places and hence these areas are called marma.
 
Marma is also thought to be a Sanskrit word meaning hidden or secret. By definition, a marma point is a juncture on the body where two or more types of tissue meet, such as muscles, veins, ligaments, bones or joints.
 
What are Marma Points?
There are total 107 Marma in the body. In Tamil traditions they are 108 Marma points, and in Kalari tradition there are 365 Marma points. The points were mapped out in detail centuries ago in the Sushruta Samhita, a classic Ayurvedic text. Major marma points correspond to the seven chakras, or energy centers of the body, while minor points radiate out along the torso and limbs. The points cover both the front and back body, including 22 on the lower extremities, 22 on the arms, 12 on the chest and stomach, 14 on the back, and 37 on the head and neck. (The mind is considered the 108th marma.) Each has its onw Sanskrit name given by Sushruta, one of the founding fathers of Ayurvedic medicin
 
The human body, like a machine needs servicing in order to function normally. The Hindu healthcare system uses Marma massage as a routine part of their preventative medicine. A professional therapist isolates the Marma points and cleans them out by increasing the blood flow to the affected part of the neuro-muscular junction. They also aim to tone the surrounding muscles.
 

 

                                                                                    

 

"Ekam sat, viprah bahudha vadanti"
"There is a single Truth but 
the wise call it by different names."
Rig-Veda 3000+ BCE

THE FOUR DOCTORS

    FIRE:  Doctor Sunshine
     AIR:  Doctor Fresh Air

     WATER:  Doctor Pure Water
     EARTH:  Doctor Healthy Diet

 

Yoga och Ayurveda

15.02.2019 10:14
Här har jag laggt in vår video yoga för män . www.youtube.com/watch?v=Yzc255d0Zew  
15.02.2019 10:07
Vårens Yoga kurser är nu insatta på hemsidan och där ni även kan  se videoklipp på när Vigyana visar dom olika klassiska ställningar som vi använder i det stora och det lilla programmet av dom Klassiska ställningarna. sydsverigeyoga.se/
16.10.2018 13:18
En grupp för bara män tänkte jag köra , vi lägger upp träningen efter gruppens förmåga. Välkommna och anmäl er..   sydsverigeyoga.se/
04.09.2018 14:29
Höstens kurser är upplagda så det är bara att gå in på hemsidan och hitta en kurs som passar dig. Det kommer även att läggas upp nya meditationskurser för nybörjare och fortsättare. sydsverigeyoga.se/
01.06.2018 13:33
I sommar kör vi intensiv kurser under juni och juli månad. Logga in på hemsidan och se om det är något som passar dig. Trevlig sommar!Djani   sydsverigeyoga.se/
13.03.2018 10:40
Nu är vårens kurser ute för bokning. Gå in på hemsidan och se vad som passar ust dig.   Under kursens gång går vi genom olika yogaprogram. Vissa yogaställningar - Asanas är mera rörliga och dynamiska och andra mera stilla och djupgående som de klassiska yogaställningarna....
04.01.2018 10:07
Då var det dax med första delen av våra kurser .Välkommna till det nya året och ta del av Yogans underbara värld. Under kursens gång går vi genom olika yogaprogram. Vissa yogaställningar - Asanas är mera rörliga och dynamiska och andra mera stilla och djupgående som de klassiska...
18.08.2017 11:27
www.youtube.com/watch?v=pzA-P3-k5Hk
26.07.2017 10:04
Under kursens gång går vi genom olika yogaprogram. Vissa yogaställningar - Asanas är mera rörliga och dynamiska och andra mera stilla och djupgående som de klassiska yogaställningarna. Effekten av ett yogaprogram förstärks med andningsövningar - Pranayamas och fördjupas med...
15.05.2017 15:55
Heldags kurs i Yoga den 20/5 Vi undervisar i Klassisk yoga som ofta också kallas för Hatha Yoga. Avspänning och meditationsmetoderna kommer från den Tantriska traditionen.   En yogakurs hos oss är som en utvecklande process där vi bygger på med något nytt varje gång. Det...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Yoga and Ayurveda Roskilde ,Denmark

+46(o)709469966 djaniunic@gmail.com